Jouw mening teltMeedenken over Cromvoirt, Helvoirt en Vught

Bergenshuizensestraat-Esscheweg

In 2023 zijn we al gemeente Vught gestart met het project ‘Buitengebied’. Hiermee willen we tot een uitvoeringsprogramma komen waarin diverse complexe vraagstukken zoals waterberging, natuurontwikkeling, landbouw, ondernemen en een fijne leefomgeving centraal staan. Sommige vraagstukken lijken met elkaar te botsen. Het doel is om te kijken waar opgaves samen kunnen vallen om zoveel mogelijk van de beoogde doelen te realiseren.

In de omgeving Bergenshuizensestraat en Esscheweg, spelen meerdere opgaven en voorzien wij een transitie. We onderzoeken of het mogelijk is om een gebiedsprogramma te maken waarin de complexe vraagstukken en gewenste ontwikkelingen voor het gebied een plek kunnen krijgen. Dit doen we samen met inwoners en betrokken partijen zoals de provincie Noord-Brabant, het waterschap De Dommel, Brabants Landschap en de buurgemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel

Georganiseerde bijeenkomsten

Buurtbijeenkomst 23 januari 2024

Werkgroepoverleg 9 april 2024

Stakeholdersoverleg 11 april 2024

Werkgroepoverleg 14 mei 2024

E-mail stand van zaken

 

Historische informatie over het gebied

Cookie-instellingen