Jouw mening teltMeedenken over Cromvoirt, Helvoirt en Vught

Zienswijzeperiode op het concept Programma grootschalige opwek Vught

De resultaten van het milieutechnisch onderzoek staan in het PlanMER. Met uitkomsten van het PlanMER is het concept Programma grootschalige opwek Vught gemaakt. Tot en met 5 mei kun je een zienswijze indienen op het concept Programma

Als gemeente hebben we een taak om onze bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale toekomst. Onderdeel hiervan is het zelf opwekken van energie via zon en/of wind in onze gemeente. Dit is onder meer bepaald in de regionale energiestrategie regio Noordoost-Brabant (RES). 

Hoe dien je een zienswijze in op het concept Programma?
Tot en met 5 mei kun je een zienswijze indienen op het concept Programma. Hier kunt u het concept Programma inzien. 

Een zienswijze indienen kan schriftelijk, op 2 manieren: 

  • Via de mail te sturen naar zon-wind@vught.nl
    Bij het onderwerp van de mail vul je ‘Zienswijze op conceptprogramma grootschalige opwek’ in
  • Per post bezorgen bij postbus 10100, 5260 GA Vught
    Je vermeldt op de brief dat het ter attentie van Ruimtelijk beleid is

Wat er met de zienswijzen is gebeurd wordt bij de vaststelling van het programma in het participatieverslag bekend gemaakt. 

Inloopavonden in Cromvoirt en Vught en praten met de wethouder in Cromvoirt 
Om inwoners en andere belanghebbenden kennis te laten maken met het PlanMER is op 6 maart 2024 een inloopavond gehouden in het HelvoirThuis. Hier konden mensen ook met vragen terecht. 

In Vught en Cromvoirt vinden nog twee inloopavonden plaats. Op deze inloopavonden kun je meer te weten komen over het PlanMER, maar ook over het concept Programma Grootschalige opwek Vught en de vervolgstappen nadat dit programma door de gemeenteraad is vastgesteld. 

  • De informatieavond in Cromvoirt vindt plaats op donderdag 18 april in de Oude Herberg, van 19.30u tot 21.30u. 
  • De informatieavond in Vught vindt plaats op donderdag 25 april in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, van 19.30u tot 21.30u. 

Je kunt op deze avonden binnenlopen tussen 19.30u en 21.30u wanneer het je schikt.

Wethouder Nino de Lange (portefeuille energie en klimaat) zal daarnaast ook nog een aantal momenten in Cromvoirt aanwezig zijn om met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. Locatie en precieze tijden laten we je zo snel mogelijk weten.

Cookie-instellingen