Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050
Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050

In 5 stappen naar een buurtaanpak

We hebben tot 2050 de tijd om over te stappen naar een duurzame warmteoplossing. Die verandering gaat dus niet van het ene op het andere moment. In vijf stappen werken we toe naar een aanpak voor elke buurt. De verwachting is dat elke buurt daar zo'n tien jaar mee bezig is.  

Een buurtaanpak levert ook voordelen op voor jou. Zo bespaar je in de kosten, je hoeft niet alles zelf uit te zoeken, je kunt taken verdelen en gebruik maken van de lokale aanwezige kennis.

De vijf stappen naar een aanpak voor elke buurt

 1. Verkennen van de buurt 
  We nodigen inwoners, ondernemers en organisaties uit voor de start van een uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten in de wijk. We willen graag weten wat de wensen en bezwaren zijn als het gaat om een nieuwe warmteoplossing of welke ondersteuning men kan gebruiken bij het isoleren van de woning. Daarnaast verzamelen we allerlei belangrijke informatie over de buurt. Denk aan type huizen, de isolatieopgave en welke kabels en leidingen in de ondergrond zitten.  

 2. Onderzoeken 
  Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de mogelijkheden van een nieuwe warmte-oplossing. Bijvoorbeeld in het geval van een collectief warmtenet wordt de technische en financiële haalbaarheid onderzocht. Het uitganspunt is dat de warmteoplossing duurzaam, haalbaar en betaalbaar is.   

 3. Afwegen 
  Als alle wensen en mogelijke warmteoplossingen in beeld zijn is het tijd om keuzes te maken.  

 4. Opstellen en vaststellen uitvoeringsplan 
  In het uitvoeringsplan komt te staan wat de nieuwe warmteoplossing voor de buurt wordt. Maar ook wie wat moet doen in de uitvoering, wat de planning is en hoe de financiering wordt geregeld. De gemeenteraad keurt het plan goed. 

 5. Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden
  Uiteindelijk gaan er waarschijnlijk werkzaamheden in de buurt plaatsvinden. Zoals het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk, of leidingen aanleggen in de grond voor een warmtenet. We zullen de buurt hiervan op de hoogte houden en monitoren dat alles goed gaat. 

Keuzevrijheid en verschillende oplossingen zijn mogelijk 

Inwoners hebben keuzevrijheid. Dit wil zeggen dat je niet verplicht bent om deel te nemen aan een collectief warmtenet als je liever voor een individuele oplossing zoals een warmtepomp kiest. Op de lange termijn is aardgas echter geen optie meer.  

Daarnaast kan het zijn dat er binnen buurten verschillende warmteoplossingen zullen komen. Voor veel buurten in de gemeente Vught ligt een individuele elektrische oplossing voor de hand omdat er geen logische warmtebron is. Toch kan er op straatniveau worden gekeken naar een kleinschalig lage temperatuur warmtenet. Voor het uitvoertingsplan nemen we de meest logische warmteoplossing als startpunt voor verder onderzoek. 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen