Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050
Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050

Duurzaam energie opwekken

We merken het dagelijks: het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger en regenbuien worden steeds heftiger. Door onze energieproductie duurzamer te maken gaan we dit tegen. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord.

Daarom komen er ook in Vught windmolens en/of zonnepaneelvelden. Vught werkt met de Regio Noordoost-Brabant aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES spreken we met elkaar af hoeveel duurzame energie we op moeten wekken om voldoende elektriciteit te hebben. Daarvoor zijn windmolens en/of zonnepaneelvelden nodig. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk. Elke gemeente moet hieraan een steentje bijdragen, ook de gemeente Vught. 

In de Regio Noordoost-Brabant is afgesproken dat iedere gemeente zelf op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte voorziet. Vught heeft als opdracht om 0,05 Terawattuur aan duurzame energie op te wekken in 2030. 

Doelen voor 2030 en 2050 

Naar verwachting stijgt tussen 2030 en 2050 de elektriciteitsvraag voor Vught tot ongeveer 0,15 TWh. Dat is dus nog eens drie keer zoveel duurzame energie die we op moeten wekken. In deze inschatting zijn een aantal ontwikkelingen meegenomen. Onder andere de omschakeling naar een nieuwe, veelal elektrische warmteoplossing, de groeiende behoefte om onze huizen te koelen en de verwachte groei van elektrisch vervoer.  

Hoe gaan we deze doelen halen?

Hoe we in Vught deze 0,05 TWh in 2030 gaan opwekken wordt op dit moment onderzocht. De opgave zal met zonne- en/of windenergie ingevuld worden. Voor zonnepanelen hanteren we de zonneladder. Dit wil zeggen dat we eerst focussen op het benutten van (grote) lege daken en bebouwde locaties zoals geluidsschermen en boven parkeerplaatsen. Pas op de laatste plaats wordt de mogelijkheid op landbouwgrond of natuurgrond ingezet.  

Na een uitgebreid participatietraject zijn er door de gemeenteraad in 2021 een aantal zoekgebieden geselecteerd waar we potentieel met zon- en/of windprojecten energie kunnen opwekken. Deze gebieden zijn in 2023 objectief onderzocht op potentie en haalbaarheid (PlanMER).

Tijdlijn

Op de Tijdlijn grootschalige opwek zonne- en windenergie vind je waar we op dit moment staan met de plannen en met het Programma grootschalige opwek. Ook laten we op deze tijdlijn zien wanneer er bewonersbijeenkomsten zijn (geweest), op welke momenten er reacties en/of zienswijzen ingediend kunnen worden, wanneer het Programma grootschalige opwek wordt vastgesteld en wat dit betekent.

Wil jij ook bijdragen?

Als particulieren en bedrijven zelf op grotere schaal energie willen opwekken voor eigen gebruik kan dat tot zo'n 15 Kilowatt (kW). Als er geen mogelijkheid is om aan te sluiten bij een postcoderoos, kijken we samen naar een maatwerkoplossing. Een van de voorwaarden is dat de initiatiefnemer aantoont dat de opgewekte energie voor eigen gebruik is. 

Inwoners moeten gaan profiteren 

Omdat we in Vught streven naar 100% lokaal eigendom van opgewekte energie en warmte, vinden we het belangrijk dat dit eerlijk in de gemeenschap wordt verdeeld. Dat kan bijvoorbeeld door zoveel mogelijk opbrengsten die lokaal worden opgewekt – via een lokaal Klimaatfonds – te investeren in het verduurzamen van de Vughtse leefomgeving.  

Wat is de Regional Energie Strategie (RES)?

 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen