Jouw mening teltMeedenken over Cromvoirt, Helvoirt en Vught

Gebiedsvisie 'Voormalig Kamp Vught en omgeving'

Het voormalig Kamp Vught en zijn omgeving is een gebied met verschillende vitale functies: de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, Lunettenkazerne, Van Brederodekazerne en het Defensieoefenterrein OT de Kamp met het Nationaal Trainingscentrum CBRN.

Maar het gebied kent ook andere bestemmingen en functies: het woonoord Lunetten is er gevestigd en een aantal maatschappelijke en/of monumentale objecten, zoals Nationaal Monument Kamp Vught (NMKV), het Geniemuseum. Verder is het een knooppunt van recreatieve netwerken en grenst het gebied aan de IJzeren Man. Kortom, het gebied vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde, ook als herdenkingsplek.

Tegelijkertijd is het onderdeel van het dagelijks leven van mensen die er wonen en werken. Het gaat om een monumentaal landschap met een hoge concentratie rijksmonumenten waarvan de oorspronkelijke context met name op de kazernes nog goed is af te lezen.

Tussen de diverse functies bestaat weinig onderlinge samenhang. Verder zijn er uiteenlopende wensen voor wat betreft het gebruiker. Daarom hebben betrokken partijen besloten om een gebiedsvisie op te stellen. De gebiedsvisie geeft structuur en samenhang tussen de verschillende ambities van partijen en dient als kader en leidraad voor de uitwerking van toekomstige ontwikkelingen. Op basis van deze visie kunnen partijen een uitvoeringsprogramma opstellen en afspraken maken over samenwerking en financiering. Vervolgens kunnen projecten worden uitgevoerd.

Gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp Vught en omgeving’ (ook bekend als ‘gebiedsvisie Lunettenlaan’)

De sleutel tot verbetering van het gebied is de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor een nieuwe hoofdentree van de PI. Hierdoor kunnen verkeerstromen worden gescheiden en kan de Lunettenlaan de rust en uitstraling krijgen die zij verdient.

De ontsluitingsweg wordt dan een functionele as en de Lunettenlaan een monumentale as. Beide krijgen een duidelijke eindbestemming in de vorm van de PI en het Natiionaal Monument Kamp Vught. Daarnaast krijgt de historische betekenis een prominentere plek in het gebied. Bijvoorbeeld door diverse historische kenmerken beter uit te lichten in de ruimte en beter toe te lichten met informatie. 

Landschappelijke inpassing

Omdat er ingrepen plaatsvinden in het natuurnetwerk Brabant is er ook veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Er is geprobeerd om de landschappelijke en ecologische impact zo klein mogelijk te laten zijn. De kap van bomen kan niet worden voorkomen, maar deze worden volgens de beleidsregels gecompenseerd.

Gebiedspartners

De gebiedsvisie is opgesteld in samenwerking met de verschillende gebiedspartners. Daarbij is ook overleg gevoerd met andere belanghebbenden over de plannen.

Besluitvorming

Op 15 september 2022 behandelt de commissie Ruimte van de gemeenteraad de gebiedsvisie. Stemt de commisie met de visie in, dan neemt de gemeenteraad op 29 september 2022 een besluit. 

Inzien

U kunt de Gebiedsvisie Lunettenlaan inzien. 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.