Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050
Duurzamer VughtSamen naar een groen 2050

Akkoord en uitvoering Klimaatakkoord in Nederland

28-06-2019 55 keer bekeken 0 reacties

Begin

28-06-2019 om 00:00

Einde

29-06-2019 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Nederland wordt in regio’s ingedeeld om plannen te maken om aan de afspraken in Klimaatakkoord te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie (RES).

  • Nederland wordt in regio’s ingedeeld om plannen te maken om aan de afspraken in Klimaatakkoord te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie (RES).  

  • In de RES spreken we met elkaar af hoeveel duurzame energie we op moeten wekken om voldoende elektriciteit te hebben. Daarvoor zijn windmolens en/of zonnepaneelvelden nodig. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk.  

  • Elke gemeente moet hieraan een steentje bijdragen, ook de gemeente Vught.  

  • In de RES Regio Noordoost-Brabant is afgesproken dat iedere gemeente zelf op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte voorziet. 

Cookie-instellingen